Βλεφαρίδες

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε το τις ολόκληρες βλεφαρίδες και τα τουφάκια. Το αποτέλεσμα τους όμορφο αλλα η διάρκει τους λίγες ημέρες.
Η επιμήκυνση των βλεφαρίδων μπορεί πια να κρατήσει μέχρι και ενάμιση μήνα, όσο δηλαδή ο φυσικός κύκλος ανανέωσης των βλεφαρίδων.
Με τακτική συντήρηση μπορούν να φορεθούν μέχρι και χρόνια. Μπορούμε πια να έχουμε πυκνές φυσικές βλεφαρίδες χωρίς κίνδυνο απώλειας των φυσικών μας βλεφαρίδων.